Jymy kompensoi viime kauden hiilijalanjälkensä

Superjymy Oy on kompensoinut viime kauden matkustamisesta ja ottelutapahtumista syntyneen hiilijalanjäljen tuhkalannoittamalla suomalaisia talousmetsiä yhdessä Hiilinielurekisterin kanssa.

Superjymyn tavoitteena on tähdätä kohti ekologisempaa urheiluliiketoimintaa. Nykytilan kartoitus suoritettiin kaudella 2022 laskemalla sekä matkustamisesta että ottelutapahtumista syntynyt hiilijalanjälki.

Jymyn matkustamisesta syntyneet hiilipäästöt olivat noin 23 000 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia. Ottelutapahtumat puolestaan kerryttivät yhteensä noin 110 000 kilon päästöt. Superjymy on kompensoinut näiltä osin superpesisjoukkueen toiminnasta syntyneet päästöt suomalaisiin talousmetsiin yhdessä Hiilinielurekisterin kanssa. Ottelutapahtumien ja matkustamisen osalta Superjymy on nyt hiilineutraali.

Hiilinielurekisteri on Suomen ainoa ISO-sertifioitu kompensaatiopalvelu, joka kompensoi päästöt kasvattamalla hiilinieluja tuhkalannoittomalla talousmetsiä. Palvelu on sertifioitu kansainvälisen ISO 14064-2:2019 -standardin mukaisesti.

– Hiilinielurekisterille on tärkeää löytää yhteistyökumppaneita, jotka kehittävät omaa toimintaansa ympäristön sekä ilmastoasioidenkin näkökulmasta. Sotkamon Jymy on tästä hyvä esimerkki. Jymyn jäljelle jääneet päästöt on nyt kompensoitu suomalaisiin tuhkalannoitettuihin metsiin ISO-14064-2:2019 sertifikaatin omaavan järjestelmän kautta Hiilinielurekisteri.fi:ssä. Suomalaisten metsien hiilensidonnan varmentaminen on läpinäkyvää sekä pysyvyys varmistetaan useampaa kautta, Hiilinielurekisterin Janne Koskelainen kommentoi.

”Jymyn” kompensaatiometsät sijaitsevat Pudasjärvellä.

Superjymyn seuraava tavoite on pyrkiä pienentämään viime kaudella mitattua hiilijalanjälkeä erilaisin valinnoin ja toimenpitein. Yhteistyötahot ovat mukana mahdollistamassa kestävämpää liikkumista, matkustamista, majoittumista sekä ottelutapahtumaa.

– Ison kuvan tavoitteena on tähdätä nollapäästöisyyteen sekä vähentämällä että kompensoimalla päästöjä. Ensisijaisesti tavoitteena on pureutua meidän liiketoiminnan haastavimpiin kohtiin, millä on eniten vaikuttavuutta, Superjymy Oy:n markkinointipäällikkö Olli Korhonen toteaa.

Superjymy haluaa levittää samalla tietoa ja ymmärrystä niin kumppaniverkoston kuin oman, mittavan yhteisönkin parissa.

– Haluamme haastaa itsemme lisäksi meidän mittavan yhteisön sekä yritysverkoston ekologisesti kestävämpiin valintoihin, Korhonen taustoittaa.

Voit tutustua Hiilinielurekisteriin täältä!