Lumme Energia laski Sotkamon Jymyn kotiotteluiden keskiarvollisen hiilijalanjäljen

Sotkamon Jymyn yhden kotiottelun keskiarvollinen hiilijalanjälki on noin 6500 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia. Jymyn matkaa kohti vähäpäästöistä urheiluliiketoimintaa tukeva Lumme Energia toteutti laskennan yhdessä C02eston kanssa.

Hiilijalanjäljen laskenta toteutettiin Greenhouse Gas Protocol standardien mukaisesti, joka on yksi maailman eniten käytetymmistä päästölaskentastandardeista.

Laskennassa päästölähteet jaettiin GHG-protokollan mukaisesti kolmeen luokkaan:
1. organisaation omiin päästölähteisiin (Scope 1)
2. ostoenergian tuotannosta aiheutuviin epäsuoriin päästöihin (Scope 2)
3. muihin organisaation arvoketjussa syntyviin epäsuoriin päästöihin (Scope 3)

– Scope 1:n ja 2:n osuus hiilijalanjäljestä on ainoastaan 2 %, mikä johtuu pitkälti siitä, että Marjex Stadionilla sekä pukukoppirakennuksissa käytetään vihreää uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Se on yksi helpoimpia tapoja vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen, Lumme Energian tuotepäällikkö Mirka Juujärvi toteaa.

Sotkamon kunta on niin ikään Jymyn mukana mahdollistamassa ekologisemman huippupesiksen pelaamista Sotkamossa. Tavoitetta kohti edetään sopivin ja määrätietoisin askelin, joista yksi oli juuri vihreän sähkösopimuksen hankkiminen pesäpallostadionille.

Suurin osa Jymyn hiilidioksidipäästöistä syntyy muista epäsuorista päästöistä (Scope 3), jossa korostuu materiaalien kulutus. Uudelle stadionille hankittiin paljon uutta materiaalia, jossa pyrittiin parhaalla mahdollisella tavalla huomioimaan tuotteiden kestävyys ja pitkäikäisyys. Myös laskennassa otettiin huomioon materiaalien käyttöikä. 

Yksi keskeinen osa laskentaa ja ottelutapahtumaa on myös ravintolapalvelut. Juujärvi näkee, että juuri tällä saralla on helposti parannettavaa.

– Ravintolapalvelut ovat tärkeä osa ottelutapahtumaa, mutta oikeanlaisilla valinnoilla ja kiinnittämällä huomiota raaka-aineisiin sekä niiden hiilijalanjälkeen voisi kokonaispäästöjä nipistää merkittävästi.

Saman asian äärelle on pureuduttu myös Jymyn toimistolla.

– Tullaan varmasti tulevan talven aikana miettimään ratkaisuja yhteistyökumppaneidenkin kanssa siihen, että millä tavalla ravintolapalveluista saataisiin ekologisesti kestävämpiä, Superjymyn myyntipäällikkö Ilari Koskimies kommentoi.

Jymyn toiveena on, että katsojat kulkisivat peleihin mahdollisuuksien mukaan pyörällä tai jalan ja kauempaa kimppakyydeillä.

Ekologisuus tulee näkymään varmasti vähintään teemoina, joilla pyritään avartamaan ihmisten ajatusmaailmaa. Toinen merkittävä asia on muun muassa yleisön kulkeminen Marjex Stadionin jännittäviin ottelutapahtumiin.

– Ilman muuta me pyritään kannustamaan katsojia tulemaan mahdollisuuksien mukaan ottelutapahtumaan jalan, pyörällä tai jollain muulla ympäristöystävällisellä menopelillä. Katsotaan mitä kannustimia me siihen keksitään, Koskimies jatkaa.

Laskennassa huomioitiin pelaajien, työntekijöiden, yleisön kuin myös vierasjoukkueen matkustaminen Marjex Stadionille. Jymy tulee kompensoimaan päästönsä kotiotteluiden ja oman matkustamisen lisäksi siis myös Sotkamon Hiukkaan saapuvien vierasjoukkueiden puolesta. 

Urheilujoukkueiden ja -seurojen merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa on ennen muuta oman yhteisön arvovalintoihin vaikuttamista. On kuitenkin meidän kaikkien tehtävä pyrkiä pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme.

– Jymy pystyy hiilijalanjäljen laskennan avulla rakentamaan määrätietoisesti omaa tiekarttaa kohti ympäristöystävällisempää toimintaa. Samalla Jymy näyttää esimerkkiä ja haastaa omia sidosryhmiä sekä verkostoja mukaan matkalle, Juujärvi kommentoi.

Videolla Lumme Energian yritysmyynnin myyntijohtaja Jani Pääkkönen perkaa tarkemmin laskennan tuloksia sekä urheiluseurojen roolia vaikuttajina.

Kuvat: Janne Kuronen & Jussi Korhonen