Siilinjärven Pesis otti kopin Jymyn työhyvinvointipaketista

SuperJymyn työhyvinvointipalveluista ja -tarjonnasta yrityksille vastaava Obbi Oy on sopinut yhteistyöstä Siilinjärven Pesiksen kanssa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana Obbi on rakentanut konseptin, jossa asiakkaille tarjotaan palveluita ajasta ja paikasta riippumatta koko Suomen alueella.

Kainuun alueella toteutetut pilotoinnit ovat tuoneet esille tarpeen, jossa Obbin pitää kyetä operoimaan joustavasti myös Kainuun ulkopuolella – lähellä valtakunnallisesti toimivia yrityksiä.

– Työhyvinvointipalvelut on tuotava lähelle asiakkaita. Aloimme kartoittamaan mahdollisia yhteistyökumppaneita Savon sekä Pohjois-Karjalan alueella ja Siilinjärveltä esiin nousi ajatusmaailmaltaan yhteensopiva kumppani, Obbi Oy:n kehityspäällikkö Merja Vikström kertoo.

Näkemykset työhyvinvoinnin monimuotoisesta edistämisestä osuivat Sillinjärven Pesiksen kanssa yhteen heti alkuvaiheessa keskusteluja. Siilinjärven Pesis sekä Obbi voivat yhdessä edistää yritysten työhyvinvointia ja tarjota nyt palveluita myös Savon alueella toimiville yrityksille.

– Siilinjärven Pesiksellä oli halu ja potentiaali yhdistää työhyvinvointipalvelut meidän kanssa. He tarvitsivat juuri meidän kaltaista, pidemmälle viilattua ja valmiimpaa konseptia toiminnan tueksi, Vikström taustoittaa.

Työhyvinvointikonseptin tavoitteena on pitkäkestoinen ja kokonaisvaltainen yhteistyö yrityksen ja palveluntuottajan välillä. Palvelun lähtkökohtana on kuitenkin aina räätälöidä jokaiselle yksilölle spesifi suunnitelma työhyvinvoinnin edistämiseksi.

– Obbi Oy:n ja Sotkamon Jymyn työhyvinvointikonsepti on nykypäivään tuotu asiakaslähtöinen kokonaisuus ja me koemme voivamme edesauttaa sen jalkauttamista Savoon, Siilinjärven Pesis ry:n toiminnanjohtaja Marko Heikkinen toteaa.

Heikkinen uskoo vahvasti urheiluseurojen näyttelevän tulevaisuudessa yhä suurempaa roolia hyvinvoinnin edistämisessä.

– Urheiluseuroilla on nyt ja etenkin tulevaisuudessa mahdollista ottaa iso rooli hyvinvoinnin edistämisessä. Uudenlaiset yhteistyö- ja liikentoimintamallit luovat lisäresursseja itse urheilutoiminnan organisointiin, eikä kaikkea tarvitse tänä päivänä tehdä itse.

Lisätietoja:

Merja Vikström
merja.vikstrom@obbi.fi
puh. 040 7239 264

Marko Heikkinen
marko.heikkinen@siipe.com
puh. 040 7741 586